01      help_outline   refresh   close 
  Podzim  

Nastalo nevlídné schravé počasí. Parky a sady osřely. Sluníčko vys jen skoupě své paprsky na zem. Obilí svezli do spek a naspali je na vysoké hromady. Zemědělci připravili dostatek sláže pro zvířata. Listí a tráva pomalu uschají a šustí při každém kroku. Ptáci odlétají na jih a brzy tu zbydou jen skorky. Slnice po dešti jen pomalu oschají. V lesch už nerostou ani srovinky. Sťku na motýly i rybářské s jsme uložili. Listí zaspává lesní cesty. Nascená zvířata se připravují na zimu. Cestáři připravují spký materiál pro pospávání sněhu. 

Správně: 0

Chybně: 0

Úspěšnost: 0 %