01      refresh   close   code   
  Příchod jara.  

Tajemně a tiše se přiblížil jarní dni. Vlahý dech jara nejdříve ucítil stromy. Prameny vyplavoval písek, prodíral se skálou, vrhal se přes balvany a s hlasitým zvukem pospíchal do širého světa. Hvězdy se skrýval za mraky, které rychle plul po nebi. Ve stájích občas zařehtal vysokým hlasem koně a klisny, zabučel krávy a zamečel kozy. Ptáci se brzy probouzel. Drozdi a kosi zvučně hvízdal, strnadi poskakoval po silnici, v brázdách se ozýval skřivani. Ve vsi vyzpěvoval kohouti. V obou rybníčcích, které se leskl na návsi, koupal se husy a radoval se, že štastně přečkal zimu. Mlhy se vytratil, lesy vystoupil a na obzoru vynikl hory. Stromy se už chystal rozkvést. Holubi odletěl do polí, havrani poletoval a prohlížel oranice, vrabci v hejnech frčel ze stromu na strom. Rolníci vyháněl krávy do výběhů a na pastviny. V potocích hučel proudy vod, ale brázdy už pomalu osychal.Sluneční paprsky hřál a od východu vál mírný vítr. Zemědělci se chystal sít. Ze vsi vyjel lehké traktory. Usmykoval pole a připravil je k setí. Pak na lány vyjel veliké traktory s pásy, které za sebou táhl secí stroje. Lidé je naplnil jarní pšenicí. Traktory jezdil po polích od časného rána do pozdní noci. Všichni se snažil, aby bylo brzy zaseto.  

Správně: 0

Chybně: 0

Úspěšnost: 0 %

Začít znovu refresh Zavřít okno close

Pro zobrazení cvičení na vašem webu:

1. zkopírujte níže uvedený kód,
2. kód vložte na vhodné místo vašeho webu.
×

<div style="position:relative; padding-bottom:56.25%; height:0; overflow: hidden; max-width:100%;"><iframe src="https://cestina.diktaty.cz/cvifr.php?id=81" style="position:absolute; top:0; left:0; width:100%; height:100%;"></iframe></div>

Zavřít