03      help_outline   refresh   close 
  Honza dob?l hrad (dobít x dobýt)  

Hnědé uhlí se dob formou povrchové těžby  Právník vydobl pohledávku po třech letech splatnosti.  Když se dobl dovnitř, už tam nikdo nebl. Honza zabl draka a dobl hrad, kde drak bdlel.  Baterie v moblu byla rychle dobtá.  Těžce vydob úspěch sportovce po namáhavém zápase. 

Správně: 0

Chybně: 0

Úspěšnost: 0 %