04      refresh   close   code   
  Losenice  

V příštích dnech se sjelo do ámecké tvrze mnoho vznešených hostí.  Jedlo se, plo a o ničem jiném se nemluvlo, než o blžící se velké události, o souboji, který rozhodne o budoucch majitelch panstv zdejšího kraje.  Jednoho sluého dne uprostřed léta sešl se hosté v blkém březovém háji.  Jako poslední přicházejí zemanov snové.  Lesní rohy zasténal.  Šíp vlétly z napjatých tětiv.  Dva stíny vykreslil na obloze stejné oblouky.  Oči všech letěl s nim ale nestačil jejich rychlosti.  Hluboké ticho náhle proloml nadšený šum kolemstojících.  Opět zazněl táhl zvuk lesního rohu.  Souboj končil.  Okamžik, který rozhodl o budoucích vládcích této krajiny mnul. O kterém ze zemanovch s budou moci říkat, že je vtězem? Ale tváře těch, kteří horečně hledají odpově, zstaly udiveny a děšeny.  Dva šípy, dva střelci, a přece nikdo z nich nevhrává.  Ostří šípů dopadla v krátké vzdálenosti od sebe stejně daleko.  div pojal všechny, kteří stál kolem.  Starý zeman vraštil čelo, a nenacházeje najednou slov, přistoupl k obma snům.  

Správně: 0

Chybně: 0

Úspěšnost: 0 %

Začít znovu refresh Zavřít okno close

Pro zobrazení cvičení na vašem webu:

1. zkopírujte níže uvedený kód,
2. kód vložte na vhodné místo vašeho webu.
×

<div style="position:relative; padding-bottom:56.25%; height:0; overflow: hidden; max-width:100%;"><iframe src="https://cestina.diktaty.cz/cvifr.php?id=305" style="position:absolute; top:0; left:0; width:100%; height:100%;"></iframe></div>

Zavřít