09      refresh   close 
  Vontové  

Velkého onta obvkle už před konáním volb se se asi stane novým vládcem tínadel.  Musel to bt chlapk všestra ho celá tínadla dokázala mt ho uznávala za svého vždy na slovo.  Musel být a odvážný.  Nesl se dát zastrašit překážkam.  Všechno musel ut.  On řídil nejdležitější utkání v rozlčných sportech mezi jednotl okrsky a také rouzoval rzné nehody mezi celmi ulcemi.  Podle tradce jmenoval náčelníky jednotlivch od nich přijímal zprávy.  Velký ont ostatní o jejich trestech.  Byl hbnou slou celých tínadel.  Na některé z občejných ontů se usmálo štěstí aspoň se stal náčelníky ve své ulici nebo za zásluhy povoláni do šestičleé rady. 

Správně: 0

Chybně: 0

Úspěšnost: 0 %

Začít znovu refresh Zavřít okno close