03      refresh   close 
  Živelné katastrof?  

Jistě jste si v posledních letech vzrůstá počet živelných jsou způsobeny vodou.  Geologové a archeologové ještě asi před nebyl na našem zemí ř žádné velké povodně mimo pravdelných záplav.  Tehdy toti pokrývalo naši zemi velké množství les.  Les zadržuje dešťovou vodu na hlavně se pára v lesním stínu se ihned do přechází zpět do kmen a list se tak jen malé množství vody odteče z lesa ven.  V voda okamžitě teče do ji nezadrží.  Svou rol při zadržování vody hrají také .  Takové byl naše řeky a potoky v mnulosti.  Přirozeně se na rozdíl od dnešních rovných struh.  Přechá neregulovaný potok pře louku svým klikatým se v něm mnohem víc v strouze.  Kácení les znamená vážnou každý den se na světě 500 km čtverečních by stromy byl nahrazeny novou vsadbou.  Nejvce je v současné době ohrožen prales v atinské se však i roáhlé everské lesy v anadě a v se i zbytky vropských lesů. Hlavním dvodem je těžba dřeva.  Tropcké les jsou však významným přírodním zde žije nesmírné množství druhů rostlin a živočichů. 

Správně: 0

Chybně: 0

Úspěšnost: 0 %

Začít znovu refresh Zavřít okno close