06      refresh   close   code   
  Zemědělstv? a lesnictv?  

Zemědělstv a lesnictv v největší mře utvářejí naši krajinu.  Negatvní vliv přináší zejména zemědělská je spojována s pltváním chemckými velkou koncentrací zvířat.  Používání mechaniace vrazně ovlvňuje život živočich a strukturu částečky snadno podléhají vodní eroz.  Dsledkem používání velkého množstv hnojiv a je vnášení czorodých látek do potravních řetězc. To se projeví nejen v kval zemědělské také hnutím volně žijících živočich. 

Správně: 0

Chybně: 0

Úspěšnost: 0 %

Začít znovu refresh Zavřít okno close

Pro zobrazení cvičení na vašem webu:

1. zkopírujte níže uvedený kód,
2. kód vložte na vhodné místo vašeho webu.
×

<div style="position:relative; padding-bottom:56.25%; height:0; overflow: hidden; max-width:100%;"><iframe src="https://cestina.diktaty.cz/cvifr.php?id=233" style="position:absolute; top:0; left:0; width:100%; height:100%;"></iframe></div>

Zavřít