10      refresh   close 
  J.E.P.  

Jan Evangelista Purkyně je jednou z nejvýznamjších osobností století i našeho árodního obrození. Jako jeden z prvních přednášel na niverzitě esky. Popularzoval skou vdu. Tomu sloužil časopis iva, který začal Purkyně který vychází . Purkyně stál u koléky mnoha kladení ákladního kamene árodního ivadla. Spolu s bratry reslovmi vymýšlel eské vědecké názvoslov Vážil si ho však nejen i v cizch zemích. Takov J.W. Goethe se pšnil jeho přátelstvm. Za nejvtší obv J.E. Purkyně považují vdci jeho buněčnou teorii. Rakou vláda však tohoto vdce v lásce ani po jeho smrti se nepřestávala bát na národ měl. Dokonce dlouho mu v raze postavili pomník. Velký učenec a velký ech J.E. Purkyně ostatně žádný pomník si ho svou čiostí sám.  

Správně: 0

Chybně: 0

Úspěšnost: 0 %

Začít znovu refresh Zavřít okno close