05      refresh   close 
  Prázdninový výlet  

Ke konci prázdnin jsme si bychom se měli vdat na poslední prázdninový vlet. Dlouho jsme se vzájem radili o cíl své cesty. Nakonec jsme uposlechli otcov batohy a vyjeli do hor. Do odjížděl po ra, jsme nastoupili na poslední chvíl. Vystoupili jsme na vsí a zanedlouho nás pohltil rušnohorské les. Cel den jsme prožili velmi příjem. Stoupali jsme po horských tekách, pozorovali tamjší přírodu a odpočívali jsme na stiých jsme pocítili únavu. Před setmním jsme se utábořili na osam mtině. Byli jsme značně jsme se brz uložili ke spánku. 

Správně: 0

Chybně: 0

Úspěšnost: 0 %

Začít znovu refresh Zavřít okno close